Algemene informatie

Zomerkampen van IVN Natuurontdekkers zijn ontzettend leuk en leerzaam. Kinderen kunnen een weekend of midweek lang op een pachtige plek de natuur in om van alles te ontdekken. De natuur wordt bestudeerd op allerlei fascinerende en originele manieren. We lokken nachtvlinders, doen onderzoek naar muizen door levend te vangen, we houden natuurfotografie-workshops en zoeken ’s nachts of ’s ochtends wild. Natuurlijk doen we ook altijd superleuke spellen en andere gezellige activiteiten.

Programma

Bij het programma staat natuur altijd centraal. Het bestuderen en beleven van natuur wordt op allerlei verschillende manieren in het programma vormgegeven, waardoor kampen altijd leuk blijven. Uiteraard zijn sport en spel en sociale activiteiten ook een belangrijk uitgangspunt.

Het precieze programma wordt bij opgave ongeveer 1 – 2 maanden van tevoren per mail verstuurd. Suggesties zijn natuurlijk bij opgave of achteraf altijd welkom.

Begeleiding

De begeleiding bestaat vooral uit jonge mensen, hoewel iedereen welkom is om een steentje bij te dragen. Vrijwel alle begeleiders hebben een achtergrond in onderwijs of pedagogiek, volgen een groene studie, of zijn veel betrokken bij natuur-educatie.

Bij IVN Natuurontdekkers zorgen we voor een ruim aantal begeleiders. Hierdoor is veiligheid gegarandeerd, zelfs als er een begeleider uitvalt. Er is ongeveer per 5 kinderen een begeleider, plus een contactpersoon op het kamp aanwezig.

De begeleiders zijn allen vrijwilligers, zij komen dus mee op kamp omdat ze dit zelf ontzettend leuk vinden om te doen. Dat merk je bij IVN Natuurontdekkers direct aan de sfeer op kamp.

Alle begeleiders bij IVN Natuurontdekkers hebben een VOG aangeleverd en ondertekenen een gedragscode. Er zijn daarnaast evaluatie-momenten tijdens het kamp, waarbij goed nagedacht wordt over eventuele verbeterpunten.

Locatie

(Zomer)kampen van IVN Natuurontdekkers vinden plaats in Nederland en altijd midden in de natuur. In de accommodatie is altijd goed sanitair en douchegelegenheid aanwezig en gescheiden slaapzalen voor jongens, meiden en uiteraard leiding.

Kosten

De kosten van (zomer)kampen worden door IVN Natuurontdekkers zo laag mogelijk gehouden, doordat er uitsluitend vrijwilligers ingezet worden. Een indicatie van de prijzen is €90,- voor een weekend, €150,- voor een kamp van 4 dagen en €220,- voor een zomerkamp van een midweek (5 dagen).

Afspraken op kamp

IVN Natuurontdekkers gelooft niet in strenge regels, maar wel een beetje duidelijkheid door enkele afspraken. Bij het begin van het kamp worden er groepjes gemaakt met een eigen begeleider. Deze groepjes zijn voor het programma van weinig belang, er wordt zo veel mogelijk samen gedaan. De begeleider van een groepje is het meest nabije aanspreekpunt voor kinderen, en kan ook zaken als medicijnen, gedrag, etc in de gaten houden.

Er wordt drie keer per dag corvee uitgevoerd volgens een schema. Ook dit gebeurt samen met het groepje en de begeleider hiervan. Bij de veel (zomer)kampen worden mobiele telefoons ingeleverd, maar om te bellen of fotograferen kan deze altijd wel teruggegeven worden. Bellen naar ouders wordt zo wel in de gaten gehouden, maar zal in principe niet verboden worden.