Open submenu

Over ons

Bij IVN Natuurontdekkers werken we vanuit de overtuiging dat kinderen gelukkig worden van natuur-ervaringen. We geloven dat dit groene geluk een belangrijke sleutel is voor een duurzame bescherming van natuur en milieu. Kinderen hebben een aangeboren interesse voor hun omgeving. Natuurontdekkers wil die interesse aanwakkeren door kinderen mee te nemen in de natuur en te verwonderen. Alleen hierdoor kan respect voor natuur een onderdeel gaan uitmaken van hun leefwereld.

IVN Natuurontdekkers doet dit door (zomer)kampen te organiseren. Bij deze kampen maken kinderen op een intense manier contact met natuur: door nieuwe dingen te zien, te beleven en te ondernemen. Essentieel is een gevarieerd programma dat aansluit bij de interesses van kinderen van 8 – 12. Daarnaast zijn onze vrijwilligers heel belangrijk: er is veel leiding omdat zij zorgen voor enthousiasme en veiligheid.